Hvorfor terapi?

Mange mennesker længes efter mere glæde i hverdagen, større livskvalitet eller en dybere mening med livet. I en hverdag med pres og stress, kan man ofte føle sig modløs og utilstrækkelig. Det kan over længere tid udvikle sig til en krise, hvor man føler sig i dilemma og ikke længere kan træffe de nødvendige valg.

Mennesker kontakter mig for at få samtaleterapi alene eller sammen med deres partner/familie af mange grunde. Som regel er det, fordi de kommer til kort, føler sig handlingslammede og i stilstand. Mange giver udtryk for at føle sig utilstrækkelige, i dilemma eller længes efter glæde og en dybere mening med livet. Mange har uden held forsøgt at ændre på deres situation – f.eks. ved at tale med et familiemedlem eller en fortrolig ven.

At kontakte en psykoterapeut kræver ofte stor overvindelse. For nogle kan det være et nederlag, fordi de helst ville klare det selv. For andre er det mere acceptabelt at bede om professionel hjælp. De ser det som en mulighed for fordybelse, for at lære sig selv bedre at kende og bl.a. få indsigt i det, der forhindrer dem i at træffe de nødvendige valg for at komme videre og få større livskvalitet.

Hvilken form for terapi/rådgivning der er brug for, er ikke nødvendigvis afgjort på forhånd. Det aftales i fællesskab ved første samtale og kan efter behov ændres undervejs i forløbet. Der kan være flere kombinationsmuligheder. F.eks. kan der i et parterapiforløb være brug for at supplere med individuel terapi, eller der kan i ADHD-coaching være brug for at supplere med samlivsterapi. I menuen nederst på siden kan man se, hvilke muligheder jeg tilbyder.

Uanset om man vælger at gå i individuel terapi, parterapi eller familieterapi, er det grundlæggende tema oftest den store smerte, der er forbundet med problemer i at være i nære relationer. I bund og grund er vi mennesker sociale væsener. Vores selvbillede formes uundgåeligt af de betydningsfulde mennesker, vi møder gennem hele livet. Grundlaget for den terapi/rådgivning, jeg tilbyder, er relationsorienteret.

Min rolle som terapeut er at skabe et trygt miljø, engagere mig i processen og – i samarbejde med hver enkelt deltager – etablere og fremme en kontaktfuld dialog, der åbner op for nye indsigter og handlemuligheder. Det er mit ansvar at sørge for, at alle i lokalet føler sig set, hørt og taget alvorlig i håb om at skabe tillid og tryghed imellem os. Det gør jeg bl.a. ved selv at være åben om mine tanker undervejs og give respons på det, der bliver sagt.

Der skal stort personligt mod til at forandre sit eget liv. Det er derfor særdeles nødvendigt for kvaliteten af terapien, at alle føler sig trygge, deltager aktivt og er åbne om deres historier, da kun en selv er ekspert i egne livserfaringer og baggrunden for at have valgt at gå i terapi.

terapi

Man kan ikke lære et menneske noget. Man kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det har i sig.

Galileo Galilei, 1564-1642, Italiensk videnskabsmand.

Hvad er glæde, eller det at være glad? Det er, i sandhed at være sig selv nærværende; men dette at være sig selv nærværende, det er dette "I dag", dette, at være i dag, i sandhed at være i dag.

Søren Kierkegaard, 1813-1855, Dansk teolog, filosof & forfatter