Parterapi

Når de kærlige følelser og handlinger i parforholdet udvikler sig til flere og flere magtkampe og skænderier, er det tiden at stoppe op, hvis ikke tanken om skilsmisse skal melde sig. Mange par længes efter kærlighed og nærhed, men misforståelser, uenigheder og utroskab kan være nogle af grundene til, at man trækker sig.

Jeg tilbyder parterapi til par, der ønsker hjælp til at komme igennem en krise i deres parforhold. Når der opstår krise og magtkampe i parforholdet, eller parret over lang tid oplever langsomt at være gledet fra hinanden, er det almindeligt, at begge parter på hver deres måde trækker sig i kontakten for at beskytte sig. Ofte oplever man ikke længere at være værdifuld for sin partner. Man oplever derfor stor ensomhed, smerte og længsel efter nærhed og glæde.

Temaerne kan være mange, f.eks. skænderier, skuffelser, tavshed, manglende intimitet, misforståelser, uenigheder om børneopdragelse, utroskab og manglende tillid. De kærlige følelser og handlinger er efterhånden forsvundet. Måske er der kommet børn til, og al den opmærksomhed og tid børnene får, har parforholdet også behov for. Tanken om skilsmisse melder sig oftere og oftere og er samtidig ikke det, man inderst inde ønsker.

Gennem parterapi lærer man sig selv og sin partner at kende på en ny måde. Jeg hjælper begge med at få sat ord på de følelser, der kan komme i klemme i relationen og lytte til hinanden på et dybere niveau. Derved styrkes kontakten og nærværet mellem parterne. Det handler om at ændre sin indstilling til den anden – at kunne gå over broen og se verden med den andens øjne – uden at give afkald på sin egen oplevelse og integritet.

Forskellen på familieterapi og parterapi er, at parret kommer alene – også selv om de måske har børn. Hvor familieterapien både drejer sig om de voksnes og børnenes trivsel, drejer parterapi sig primært om de problemer og konflikter, der er i parforholdet. I parterapi tages der udgangspunkt i det, der foregår her og nu i terapilokalet med eksempler fra hverdagen. Min indstilling er, at vi alle har vore gode grunde til at gøre det, vi gør (se evt. Familieterapi).

Mange kommer med et ønske om at få "værktøjer", da de gerne vil løse deres problemer. I parterapi arbejder vi med kommunikationen, som består af både indhold og proces. I indholdet kan der være konkrete problemer, der kan løses. I processen, som handler om parrets relation og følelserne imellem dem, er der brug for en problemudforskning, hvorigennem problemerne opløses over tid.

Formålet med parterapi er at finde nye og kærlige veje til at komme videre sammen. Nogle par kommer, hvor de har taget en beslutning om at gå fra hinanden. I denne situation kan formålet med parterapi være at få afsluttet forholdet på en måde, der muliggør et godt samarbejde efter skilsmissen – f.eks. hvis de har fælles børn.

parterapi

Da Gud ville opfinde
noget som ikke
var spil eller sport
eller mad eller drikke
og dog var en verden
af legende hvile,
hvori vore sind
kunne smelte og smile,
da delte han mensket
i kvinden og manden
og skabte den leg,
de kan ha' med hinanden.

Fra Husk at leve, af Piet Hein.