Kognitiv terapi

Jeg benytter mig af elementer fra den kognitive metode, når der er brug for det i et terapiforløb. Det kan være i forbindelse med fastlåste negative forestillinger. Med mange dårlige erfaringer i bagagen, kan det være svært at være positiv. Kognitiv terapi bygger på menneskets evne til at tænke, analysere, forestille sig og lære nyt.

Kognitiv terapi har vist sig at være særlig virksomt for mennesker med angst, stress og depression. Min erfaring er, at det er anvendeligt i mange andre af livets krisesituationer – også for folk med ADHD. Undersøgelser har vist, at dem der klarer sig igennem kriser og udvikler psykisk robusthed, er bedre til at sætte ord på det, de oplever.

Det er væsentligt at kunne acceptere og rumme smerte og negative følelser som angst, nedtrykthed og vrede. I modsat fald, vil man forsøge at undgå alle de situationer, hvor man kan blive konfronteret med noget ubehageligt af frygt for ikke kan kunne magte det. Det betyder, at man let kan komme til at føle sig som offer, vælge at give op og blive hjælpeløs, når man møder modgang og udfordringer. Derved bliver man fastlåst i sårbarhed og negative forventninger til sig selv og til sine omgivelser.

Den kognitive terapi tager udgangspunkt i den bevidste tænkning. Tankerne har stor indflydelse på følelserne og kroppens reaktioner, og de kan have afgørende betydning for vores handlinger. Opvæksten skaber éns selvbillede og en ubevidst livsanskuelse. Det betyder ofte, at tankerne stivner i mønstre, der kan være en hindring for den personlige udvikling videre frem i voksenlivet.

Ved at få indsigt i disse automatiske tankemønstre, der opstår i en kritisk situation, er det muligt i terapien at påvirke den grundlæggende overbevisning (det jeg under Psykoterapi kalder overlevelsesstrategi), og dermed finde alternative og realistiske tanker og handlemåder.

kognitiv-terapi

Livskvalitet er at vælge og at tage konsekvenserne af sine valg. Vi vælger ikke altid, hvad der rammer os, men vi vælger selv, hvordan vi reagerer på det, der rammer os.

Fernando Savater, f. 1947, Spansk forfatter og filosof.