Psykoterapi

Psykoterapi er fundamentet i både individuel terapi, familieterapi og parterapi (se menuen nederst på siden). Det er mit indtryk, at det langsomt er blevet mere acceptabelt at gå i terapi – uanset hvilken af de ovennævnte former for terapi, det drejer sig om. Flere og flere ser det som en investering, der kan give større livskvalitet.

Her vil jeg beskrive individuel psykoterapi.

De mennesker, der kommer i individuel terapi hos mig, oplever sig ofte i personlig krise. Hvis man føler sig ensom, nedtrykt, trist, handlingslammet, stresset, er kommet i et personligt dilemma, har manglende selvværd eller er i sorg, er det en lettelse at få talt om det med en person, der ikke er følelsesmæssigt involveret i personens liv.

Individuel terapi kan være en hjælp til at bearbejde, få nye indsigter, blive mere autentisk og i det hele taget at lære sig selv bedre at kende. En af måderne, at komme dertil, er at undersøge den overlevelsesstrategi man udviklede som barn og dermed blive bevidst om sine gode grunde til at gøre, som man gør som voksen.

Denne dybe erkendelse og accept af egne følelser, blokeringer og handlinger kan styrke éns muligheder for indefra at ændre på sin selvopfattelse, kunne træffe de nødvendige valg og dermed ændre sin livssituation og opnå større livskvalitet. En livslang proces kan få et skub i den rigtige retning og fremme éns personlige udvikling på langt sigt.

Min arbejdsmetode er oplevelsesorienteret terapi, som har rod i eksistentiel psykoterapi. Denne terapiform tager udgangspunkt i livets fire ultimative anliggender: døden, ensomheden, friheden (til at vælge) og meningen (med livet). Oplevelsesorienteret terapi betyder, at samtalerne tager udgangspunkt i en selv og i relationen til andre mennesker. I individuel terapi vil éns relation til terapeuten derfor være en vigtig del af processen. Som terapeut handler det om at møde mennesker der, hvor de er og rumme deres smerte (se Hvorfor terapi?).

psykoterapi

Min generations største opdagelse var, at et menneske kan ændre hele sit liv ved at ændre sin indstilling.

William James, 1842-1910, Amerikansk psykolog og filosof.