Familierådgivning

Det kan være vanskeligt at være forældre, da der ikke længere findes normer for, hvad der er rigtigt og forkert. Familien skal selv finde deres værdisæt og måde at opdrage deres børn på. Alle forældre forsøger at gøre dette med respekt for barnets egne grænser og behov, men det bliver ofte på bekostning af deres egne grænser.

Jeg tilbyder familierådgivning til familier i alle aldre, der har brug for hjælp til at tackle konkrete problemer, som kan være opstået akut. Forældrene kan have brug for rådgivning for at kunne skelne mellem personlige grænser og generelle normer i deres fælles hjem. Et familierådgivningsforløb er som hovedregel kortere end et familieterapiforløb. Det handler oftest om forældrenes bekymring for et eller flere af deres børn.

Det kan være unge nybagte forældre, der er usikre på, om de gør det rigtige, og hvordan de finder en rytme i hverdagen som alle kan trives med. De mest almindelige problemer opstår omkring nattesøvn og måltider. Forældrene kan ofte være bange for at overskride barnets grænser, hvis de tager for meget styring. Eller det kan være forældre, der er i tvivl om, hvordan de bedst kan støtte op om deres barns skole, lektier, mobning, eller hvordan de skal samarbejde med lærerne omkring dette. Og det kan være en familie med teenagebørn, hvor det er svært at finde balancen mellem at opdrage og at give slip på deres barn, som er på vej til at bive ung og selvstændig.

Min metode er oplevelsesorienteret. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i "her og nu"-oplevelsen. Det handler om de oplevelser og følelser, der er forbundet med det, der bliver sagt og gjort under samtalen med terapeuten og med eksempler fra familiens hverdag - ligesom i familieterapi. Men hvor terapien drejer sig om det generelle samspil i familien, drejer rådgivningen sig mere om råd i forhold til det konkrete problem. I praksis er skelnen mellem rådgivning og terapi vanskelig. Der indgår f.eks. ofte rådgivning i terapiforløb og processen i et rådgivningsforløb kan på mange måder virke terapeutisk.

Det vigtigste er, at familien oplever at få reel hjælp og konkrete råd.

familieterapirådgivning

Alle har vi forskellige forudsætninger for at skabe et godt forhold til vores børn, men vi kan også udvikle en "ny måde" at være forældre på. Ofte er det nok, at vi prøver at forstå det, vi gør i stedet for altid at stræbe efter at gøre "det rigtige". Det rigtige kan nemlig betyde vidt forskellige løsninger i forskellige familier og i forskellige situationer.

Fra Forældrekærlighed – livsvigtig men livsfarlig,
af Ann Mari Orrenius.