ADHD-coaching

At være bevidst om sine kompetencer og sine vanskeligheder er vigtigt for alle mennesker for at kunne udvikle et godt selvværd – og det er især vigtigt, hvis man har ADHD. At kunne prioritere, lave struktur på hverdagen og have overblik er blot nogle af de ting, både børn og voksne har brug for hjælp til, hvis de lever med ADHD.

Jeg tilbyder ADHD-coaching til voksne, unge og børn – både dem, der allerede har diagnosen ADHD og for dem, der ikke er blevet udredt, men som har lignende vanskeligheder (se ADHD).

Ofte opdager voksne først, at de har ADHD den dag, deres barn får diagnosen, og de kan pludselig se lighederne med deres egne vanskeligheder. Ofte har de store vanskeligheder i deres parforhold eller andre nære relationer, eller de opdager det, fordi de "rammer muren", går ned med stress eller depression. For kvinder med ADHD sker dette typisk, når de får børn. De har overkompenseret i årevis, forsøgt at passe ind i rammerne og undertrykke deres egne impulser og integritet. Det har slidt på hele deres system, pludselig – når belastningen stiger – kan de ikke mere.

Formålet med ADHD-coaching er:

Hvis man selv har ADHD eller lignende vanskeligheder:

 • At få en større bevidsthed om egne kompetencer og vanskeligheder
 • At kunne rumme sine begrænsninger og tage vare på sig selv
 • At få hjælp til at prioritere og træffe valg
 • At få støtte til at skabe struktur og handling, og således få en mere forudsigelig hverdag
 • At opleve, at man ikke er forkert, og at der er andre her i verden, der kæmper med lignende vanskeligheder
 • At kunne fokusere, udnytte sine kompetencer og evner optimalt og dermed lettere nå sine mål
 • At blive mere opmærksom på sine symptomer – ikke mindst for at kunne beskrive dem, hvis man ønsker at blive udredt hos en psykiater

Hvis man er forælder til et barn med ADHD:

 • At få indsigt og accept af sit barns vanskeligheder og ressourcer
 • At kunne kommunikere anerkendende med sit barn og dermed støtte dets selvværd
 • At skabe kontakt og tryghed ved at være en autentisk og tydelig voksen
 • At få støtte til at organisere og skabe overblik, så man kan hjælpe barnet til en mere forudsigelig hverdag
 • At anerkende barnets følelser, stoppe negativ adfærd og belønne positiv adfærd
 • At vejlede barnet i stedet for at bebrejde og kritisere det
 • At tage de pauser, der er nødvendige for at lade op og have positivt samvær med barnet
adhd-coaching

Når jeg ser på mig selv og mine tankemetoder, må jeg konkludere, at fantasiens gave har betydet mere for mig end evnen til at tilegne mig ny viden.

Albert Einstein, 1879-1955, Fysiker og videnskabsmand.