Sexologi

Hvad er sexologi?

Sexologi er et tværfagligt fag indenfor biologi og psykologi og har fokus på det hele menneske. Seksuelle problemer drejer sig ofte om manglende lyst og længsel efter lidenskab og kærlighed. Seksualitet er mere end krop, begær og orgasme. Det er intimitet i hverdagen, og det handler om kontakt, leg, nydelse og sanselighed.

Sexologi betyder læren om kønslivet/seksuallivet. Seksuel lyst som begreb blev indført så sent som i 1970-erne, og seksualitet har siden i stigende grad været set i et bio-psyko-socialt perspektiv. Det betyder, at seksualiteten ikke længere blev opfattet som noget rent biologisk og forbundet med formålet at få børn, men i højere grad også noget, der kunne være til fornøjelse og ikke mindst et bidrag til livskvalitet og personlig vækst.

Det seksuelle indgår på forskellig måde i vores liv fra vi fødes, til vi dør, og det ændrer sig i takt med éns livssituation. Seksualiteten formes af vores kropslige og mentale velbefindende, og der kan være mange grunde til, at sexlivet får trange kår. Samlivskriser, skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom og tab er blot nogle af de faktorer, der kan have stor indflydelse på seksualiteten både for den, der er i et parforhold og for den, der bor alene.

Seksualvidenskab er en tværfaglig disciplin indenfor biologi og psykologi. Nogle seksuelle problemer behandles således medicinsk eller kirurgisk hos speciallæger og gynækologer, men hovedparten af seksuelle problemer behandles af psykiatere, psykologer og psykoterapeuter, der er specialuddannet indenfor sexologi.

Klinisk sexologi er den del af sexologien, der handler om at kunne forstå, rådgive og hjælpe mennesker med seksuelle problemer og funktionshindring. Da jeg både er psykoterapeut og klinisk sexolog, falder det naturligt for mig, at inddrage seksualiteten i de terapeutiske samtaler, hvormed dette tema, som kan være vanskeligt at tale om, bliver legitimt. For nogle mennesker er deres seksualitet uproblematisk, også selv om de har andre ting at slås med. For andre er seksualitet forbundet med vanskeligheder f.eks. i form af skuffede forventninger, manglende lyst, kedsomhed og længsel efter nærhed og kærlighed.

Sexologisk rådgivning og Psykoterapi i min praksis har fokus på det hele menneske. Seksualitet handler ikke kun om krop, begær og orgasme, men også om leg, nydelse og sanselighed. Et godt og meningsfuldt seksualliv afhænger i høj grad af vores evne til at indgå i nære relationer, og om vi formår at skabe kontakt og intimitet i hverdagen (WHO's definition på seksualitet).

Jeg har ofte (f.eks. i mit arbejde med mennesker med ADHD) stødt på vanskeligheder med tilknytning, lavt selvværd, manglende seksuel identitet og en frygt for at give sig hen. Dette kan give store udfordringer med seksuallivet i et parforhold og kan være årsag til mange partnerskift. Vanskelighederne kan også være forbundet med en fysisk sygdom, hvor det kan være vigtigt at finde andre måder at opleve intimitet og kærligt nærvær på - end ved direkte samleje. Viser det sig i terapiforløbet, at der er brug for medicinsk eller fysiologisk behandling, kan jeg henvise til en speciallæge eller en fysioterapeut som et supplement til samtalerne.

Der er ingen tvivl om, at sexlivet både er en fysisk og en psykisk kilde til glæde og problemer.

Uddannelsen som klinisk sexolog

Jeg er klinisk sexolog og har taget min 3-årige uddannelse i klinisk sexologi ved Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS). Jeg er autoriseret ved Nordisk Forening for Klinisk Sexologi (NACS). I Danmark er uddannelsen privat, og der findes andre private sexologuddannelser. Alle kan kalde sig "sexolog", da det ikke er en beskyttet titel, men for at kunne kalde sig "klinisk sexolog" kræver det mindst 3 års uddannelse.

I Norge og Sverige er klinisk sexologi et universitetsfag. Fra september 2013 kan man for første gang i Danmark blive uddannet Master i Sexologi på Aalborg Universitet. DACS har indtil nu været den eneste sexologuddannelse her i landet, der samarbejder med universiteterne i de andre nordiske lande. Det betyder, at vores pensum, eksamens- og pointsystem svarer til hinanden. Som vi studerer sexologi i DACS, er det et fag, der griber ind i alle andre biologiske, psykosociale og kulturelle studier, og det er en udbygning af det fag, man i forvejen arbejder i. På uddannelsen var vi således en blanding af læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og en enkelt præst.

Vi havde en bred vifte af forelæsninger om temaer indenfor anatomi, fysiologi og psykologi bl.a. vedr. den seksuelle udvikling, hjernens og hormonernes indvirkning på seksualiteten, fysisk og psykisk sygdom og seksualitet, ældre og seksualitet, parforholdsproblemer f.eks. manglende seksuel lyst, seksuelle problemer i forbindelse med graviditet, fødsel og livskriser, seksuelle overgreb og om seksuelle afvigelser. Vi havde også forelæsninger om synet på krop og seksualitet set fra kulturhistoriske vinkler som filosofi, litteratur, kunst, etnicitet, religion og etik. Og sidst men ikke mindst, havde vi løbende træningsprogrammer i sexologisk rådgivning og terapi.

For at få autorisation som Specialist i Sexologisk Rådgivning (klinisk sexolog) skal man have:

 • en videregående socialfaglig grunduddannelse
 • uddannelse i Basal Sexologi og i Sexologisk Rådgivning (i alt 60 ECTS point)
 • pensum på 4000 siders litteratur
 • 100 sessioner sexologisk rådgivning af egne klienter
 • 75 timer gruppesupervision af egne rådgivningsforløb af ekstern supervisor
 • skriftlig afgangsopgave på videnskabeligt niveau

Min skriftlige afgangsopgave havde titlen: "Elsker, elsker ikke, elsker…" – om seksuel lyst og ulyst i det langvarige parforhold (se uddrag af opgaven her).

sexologi

Seksualitetens "seks R'er":

 • Reproduktion
  (sex som forplantningsakt)
 • Relation
  (sex som forhold mellem mennesker)
 • Respekt
  (sex som indblik i egne og andres grænser)
 • Rehabilitering
  (sex som håndtering af samlivsmæssige konflikter)
 • Rekreation
  (sex som nydelse)
 • Relaksation
  (sex som fysisk og psykisk afspænding)