Gruppeterapi

At dele sine personlige vanskeligheder i en gruppe giver en oplevelse af ikke at være alene. Det kan være en stor lettelse og overraskelse at opdage, at andre kan være i samme situation og have lignende tanker og følelser, hvis man har holdt sine egne tanker skjult af frygt for tabu og andre menneskers fordomme.

Gruppeterapi er for mennesker i alle aldre, der ønsker at styrke deres personlige udvikling. Jeg forsøger dog at samle folk i grupper, der er nogenlunde jævnbyrdige i alder og problemstilling, så alle føler det relevant at spejle sig i hinandens oplevelse af den samme skæbne og livssituation.

Temaer for de grupper, jeg tilbyder pt., er:

  1. Unge forældre, der savner kontakt og intimitet i parforholdet efter fødslen
  2. Unge eller voksne, der ønsker at styrke deres selvværd og personlige udvikling
  3. Forældre til et barn med ADHD
  4. Mødre, der selv for nylig har fået diagnosen ADHD

Som i familieterapi er princippet også i gruppeterapi at tage udgangspunkt i det, der foregår her og nu i terapilokalet med eksempler fra hverdagen og éns egen livshistorie (se Familieterapi). Det kan være meget givende både at dele sine personlige vanskeligheder og dybeste hemmeligheder med de andre i gruppen og at overvære deres, der ofte slet ikke er så anderledes. Det betyder, at man – måske for første gang i livet – får en oplevelse af ikke at være alene og "forkert" i forhold til andre mennesker.

Det er naturligvis en nødvendighed for trygheden i gruppen, at alle medlemmer overholder tavshedspligten. Det indebærer at det, der foregår i gruppen, ikke kommer udenfor gruppen. Derudover gælder den grundregel, at der kun tales om en selv og de tilstedeværende. Et problem kan naturligvis godt være relateret til en eller flere andre, som ikke er med i gruppen. Men der tales i givet fald om dem med udgangspunkt i en selv og éns relation til dem.

Et gruppeforløb er typisk på 8 sessioner, og en gruppe starter, når der er mindst 6 deltagere tilmeldt. Hvis du har fået interesse for at deltage i en sådan gruppe, er du velkommen til at kontakte mig.

gruppeterapi

Eftersom vi både er sociale og biologiske væsner, er vi afhængige af medlemskab i grupper for at kunne tilfredsstille vore mest grundlæggende behov, som for eksempel behovet for beskyttelse, produktion, forsvar, oplæring, protest, følelsesmæssig varme og – ikke mindst – bekræftelse på vort eget værd.

Fra Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet,
af Ken Heap